Telefonní kontakt: Olomouc: 585 151 212 Králův Dvůr: 311 909 051
MENU

×


Jímka kruhová 13 m³ - samonosná

(JKS_FTP_13)

Jímka (žumpa) je nádrž určená k zachycení odpadních vod. Používají se tam, kde není možné napojení na čistírnu odpadních vod či kanalizaci, například u rekreačních objektů, hotelů, chat atd. Na rozdíl od septiku je jímka vodotěsná a musí se pravidelně vyvážet za pomocí takzvaného fekálního vozu.
Uvedený typ jímky je samonosný. Umisťuje se pod terén, kde je usazena na betonovou základovou desku a poté obsypána dle návodu k instalaci. V případě výskytu podzemních vod, či jílovité půdy je nezbytné zvolit variantu nádrže k obetonování.
Plastová bezodtoková jímka je vyráběna z polypropylenových desek. Tento materiál odolává působení vlhkosti i agresívnímu působení odpadních vod. Vzhledem k nízké hmotnosti celého zařízení žumpy nevyžaduje manipulace ani montáž speciální zvedací techniku.
Jímka není vhodná do míst se statickým zatížením (příjezdové cesty, blízké komunikace, základy domů atd.). V případě většího zatížení v okolí nádrže na odpadní vodu je nutno jímku po konzultaci se statikem obetonovat.
Individuální požadavky jako například velikost či umístění nátoku uvádějte do poznámky v objednávce.

54 479,04 Kč (s DPH)
45 024,00 Kč (bez DPH)

jimka.jpgjimka-viko.jpg

Další jímky