Telefonní kontakt: Olomouc: 585 151 212 Králův Dvůr: 311 909 051
MENU

×


Septik kruhový 13 m³ - samonosný

(SKS_FTP_13)

Biologický tříkomorový septik je určen pro první stupeň čištění splaškových a odpadních vod. Obsahuje systém separačních přepážek, kterými protéká odpadní voda a postupně se v nich usazuje kal. Za třetí komorou je instalováno odtokové potrubí, kterým je předčištěná odpadní voda odváděná ze septiku do kanalizace. Tímto se zařízení liší od jímky (žumpy), ve které dochází ke skladování veškeré přitékající odpadní vody a kalů.
Aby byl biologický vyhnívací proces optimální, je nutné při odčerpání kalů fekálním vozem zanechat na dně septiku část usazeného sedimentu, který tento proces v přitékané odpadní vodě nastartuje. Vyhnívání lze urychlit přípravky s obsahem užitečných enzymů a bakterií.
Septik je vhodný zejména pro rodinné domy, chaty a rekreační objekty. Za septik je vhodné zapojovat zařízení pro druhý stupeň dočištění odpadní vody, například pískový nebo zemní filtr.
Uvedený typ septiku je samonosný. Umisťuje se pod terén, kde je usazen na betonovou základovou desku a poté obsypán dle návodu k instalaci. V případě výskytu podzemních vod, či jílovité půdy je nezbytné zvolit variantu k obetonování.
Plastový septik je vyráběn z polypropylenových desek. Tento materiál odolává působení vlhkosti i agresívnímu působení odpadních vod.
Samonosný septik není vhodný do míst se statickým zatížením (příjezdové cesty, blízké komunikace, základy domů atd.). V případě většího zatížení v okolí septiku je nutno jímku po konzultaci se statikem obetonovat.
Individuální požadavky jako například velikost či umístění nátoku/odtoku uvádějte do poznámky v objednávce.

64 664,67 Kč (s DPH)
53 441,88 Kč (bez DPH)
  Specifikace nádrží: 


    TYP Objem nádrže m3 Vnitřní průměr (mm) Vnější průměr (mm) Výška bez reviz. komínu (mm) Hmotnost Standartní potrubí nátok (mm) Cena bez DPH  Cena s DPH
SKS_FTP_1 1 Ø 1000 Ø 1060 1500 62,0 kg Ø 110 11.745 Kč  14.212 Kč

SKS_FTP_2

2 Ø 1400 Ø 1460 1300 95,0 kg Ø 125 16.238 Kč 19.648 Kč
SKS_FTP_3 3 Ø 1600 Ø 1660 1500 127,0 kg Ø 150 20.179 Kč 24.417 Kč
SKS_FTP_4 4 Ø 1850 Ø 1910 1500 186,0 kg Ø 150 26.406 Kč 31.951 Kč
SKS_FTP_5 5 Ø 2050 Ø 2110 1500 198,0 kg Ø 150 28.928 Kč 35.003 Kč
SKS_FTP_6 6 Ø 2250 Ø 2310 1500 234,0 kg Ø 150 32.396 Kč 39.199 Kč
SKS_FTP_7 7 Ø 2250 Ø 2310 1750 245,0 kg Ø 150 33.894 Kč 41.012 Kč
SKS_FTP_8 8 Ø 2250 Ø 2310 2000 256,0 kg Ø 150 34.998 Kč 42.348 Kč
SKS_FTP_9 9 Ø 2400 Ø 2460 2000 278,0 kg Ø 150 37.678 Kč 45.591 Kč
SKS_FTP_10 10 Ø 2550 Ø 2610  2000 318,0 kg Ø 150 41.225 Kč 49.882 Kč
SKS_FTP_13 13 Ø 2900 Ø 2960 2000 442,0 kg Ø 150 53.442 Kč 64.665 Kč

* průměr revizního komínu: 600mm
* výška revizního komínu: 300mm
* individuální velikost nádrže dle dohody se zákazníkem
* umístění nátoku, odtoku a jeho průměr dle dohody se zákazníkem


Samonosný septik - účinné řešení zpracování odpadních vod pro vaši zahradu


Pro více informací a množstevní slevy volejte: +420 606 793 760  nebo nám napište
Další septiky